16. 3. 2014.

William Shakespeare,citati
HAMLET: A, frule! - Dajte da vidim jednu. - Vi želite da budem sa vama malo nasamo. Što vi neprestano obletate oko mene, da mi nanjušite trag, kao da hoćete da me naterate u klopku?

GILDENSTERN: O, gospodaru, ako je moja revnost odveć drska, onda je i moja ljubav suviše nepristojna.

HAMLET: Ja to ne razumem dobro. Hoćete li da svirate na ovoj fruli?

GILDENSTERN: Ne umem, kneže.

HAMLET: Ja vas molim.

GILDENSTERN: Verujte mi, ne umem.

HAMLET: Preklinjem vas.

GILDENSTERN: Ali ja ne umem ni da je držim, kneže.

HAMLET: To je lako, kao lagati. Prstima i palcem hvatajte ove rupe, ustima duvajte u nju i ona će dati od sebe najrečitiju muziku. Evo, vidite, ovo su rupe.

GILDENSTERN: Ali ja ne umem da to dovedem u sklad, nemam dara za to.

HAMLET: Pa vidite kakvu tričavu stvar pravite vi od mene. Vi hoćete na meni da svirate, hoćete da saznate za moj ključ; hoćete da mi iz srca isčupate tajnu; hteli biste da učinite da odjeknem od najnižeg tona do vrha svoje skale. A evo ovog malog instrumenta u kome je divan glas i obilje tonova, pa ga vi ipak ne možete naterati da govori! Do sto đavola, mislite li vi da se na meni može lakše svirati nego na jednoj fruli? Nazovite me kojim hoćete instrumentom, ali ne možete svirati na meni.(Hamlet, danski kraljevic - cin III, scena druga


______________________________________

 A

* "Ako nekoga mrzi mnogo ljudi, to mora da je dobar čovek."
* "Ako ti u pamćenju ne prebiva ni najmanja ludost na koju te navela ljubav, nikad nisi voleo."

B

  * "Budimo skromniji posle dela nego među njegovim stvaranjem."


C,Ć,Č

    * "Čovek može da se osmehuje... osmehuje... i da bude hulja."

D

    * "Dečiji je plač oštriji od zmijina zuba."
* "Dobro otvori oči kad se ženiš, a posle ih zatvori !"

*  "Dve najlepše na nebu zvezde, nekim poslom sprečene, zamolile su oči njene da umesto njih svetlucaju malo, u sferama njenim, dok se ne vrate.”

G


    * "Gde seješ ljubav, izraste veselje."
* "Govornici nisu dobri radnici."


I


    * "I vrag može citirati Sveto pismo za svoje potrebe."
* "Ime nije ništa; ono što nazivamo ružom, slatko bi mirisalo i s drugim imenom"
* "Izrazi svoju bol rečju! Bol koja ne govori, guši puno srce dok ne pukne."


J


    * "Jednako su bolesni oni koji odviše u sebe trpaju kao i oni koji u oskudici gladuju."

K


    * "Kad imaš sve, ne vidiš ništa, progledaš tek kad nemaš ništa."
* "Kada dolazi tuga - dolazi u mnoštvu."
* "Kako su strogi oni koji nemaju strpljenja."
* "Ko silno ljubi, silan strah ga mori, a strah kad raste, jače ljubav gori."
* "Ko voli, tih je. Odzvanja samo prazna posuda."
* "Koliko bi očiju trebao imati čovek da opazi sreću koja ga okružuje?"
* "Kratkoća je duša duhovitosti."


LJ

    * "Ljubav ne gleda očima, već dušom; zato je krilati Amor na slikama slep."
* "Ljubav se rađa, živi i umire u očima."
* "Ljudsko je telo park u kojem je volja glavni vrtlar."

* " Ljubav nije ljubav koja se menja kad naiđe na promenu ili odlazi sa onim koji odlazi. O, ne! To je večni putokaz, snažan i ničim uzdrman. To je zvezda vodilja svakoj izgubljenoj barci čija je vrednost nepoznata, ali ne i veličina. Ljubav nije igračka vremena, mada rujne usne i obrazi pod zamah njegova srpa dolaze. Ljubav se ne menja sa njegovim kratkim časovima, nedeljama, ona traje večno, do samog sudnjeg časa. Ako je ovo greška, dokaži mi ili ja nikada pisao nisam, a čovek voleo nije.”


M


    * "Muzika je hrana ljubavi."

N


    * "Najiskrenije su one suze koje lijemo sami nad sobom."
* "Ne pokazuj sve što imaš, niti govori sve što znaš."
* "Ništa nije samo po sebi ni dobro ni loše: zavisi samo šta o njemu mislimo."
* "Novac je krupna stvar koja ljude čini sitnim."


O
* "Od našeg rastanka oko mi je tobom zaneto i više ne upravlja hodom, ne vrši dužnost i ne vlada sobom…”

P


    * "Poslušaj svoju mudrost, a ne gnev."
* "Prijatelj bi morao nositi prijateljeve slabosti."

R

* "Ratnik slavan zbog ratničke strasti, posle hiljadu pobeda, već s jednim porazom biva brisan sa liste časti i podvizi mu postaju bezvredni. Voljen sam, volim – to su sreće slavne, takvom ljubavlju da joj nema ravne."

S

   * "Slabosti, ime ti je žena."
* "Slava je poput krugova na vodi; snaga im se smanjuje sve dok se ne izgube."
* "Smem sve ono što dolikuje čoveku; ko sme više od toga, nije čovek."
* "Svet je onoliko zanimljiv koliko smo mi radoznali."
* "Svet je pozornica na kojoj svako igra svoju ulogu."U
    * "Uzdisati nad prošlim jadom najsigurniji je način da se privuče novi."

* "U ljubavi pravoj nikada ništa nije teklo glatko."
V
* "Vruća krv rađa vruće misli, vruće misli daju vruća dela, a vruća dela su ljubav."
    * "Više volim ludost koja me veseli, nego iskustvo koje me žalosti."
* "Vera u radost gotovo je ista kao i sama radost."


Z

* "Zaljubljeni uvek jedno drugom žure, k’o đaci iz škole na koju se dure. Dragi se od drage rastaje u brizi, k’o sumoran đačić kad se vraća knjizi."

* "Znamo što jesmo, ali ne znamo što bismo mogli biti."

Ž

    * "Ženidba je prva glupost koju čovek učini kada postane zreo i razuman."

Нема коментара:

Постави коментар