2. 3. 2013.

Tao te Ching ~Knjiga o putu 
Knjiga Dao
 
KNJIGA O PUTU 
 
 
 
1
DAO KOJI SE MOŽE IZRAZITI NIJE VEČNI DAO.
IME KOJE SE MOŽE NADENUTI NIJE VEČNO IME.
POČETAK NEBA I ZEMLJE NAZIVA SE NEPOSTOJANJE.
POSTOJANJE JE MAJKA SVIH BIĆA.
STOGA, TEŽNJA KA NEPOSTOJANJU
VODI VIĐENJU ČUDESNE SUŠTINE,
A STREMLJENJE KA POSTOJANJU
VODI VIĐENJU PROSTORNIH MEĐA.
I PRVO I DRUGO SU OD ISKONI JEDNO,
A RAZLIKUJU SE JEDINO PO NAZIVU.
NJIHOVO JEDINSTVO NAZVANO JE TAJNOM.
JOŠ DUBLJA TAJNA TAJNE,
JESTE KAPIJA KROZ KOJU DOPIRU SVA ČUDA.

2

NEKA SE I SAV SVET USHITI LEPOTOM LEPOG,
RUŽNOĆU RUŽNOG UMANJITI NEĆE.
SVE I DA SE ČITAV SVET OKRENE DOBROM,
RĐAVOM NEĆE SAGLEDATI KRAJA.
JER, POSTOJANJE I NEPOSTOJANJE
RAĐAJU JEDNO DRUGO.
TEŠKO SE I LAGANO UPOTPUNJUJU.
DUGAČKO I KRATKO OBLIKUJU JEDNO DRUGO.
VISOKO I DUBOKO SMENJUJU SE.
PRE I POSLE SE NADOVEZUJU.
TAKAV JE I UZVIŠENI ČOVEK.
ON JE DELOTVORAN A NE DELA.
ON PODUČAVA A NE PRIČA.
ON SE NE OPIRE SVIM BIĆIMA U NASTAJANJU.
ON STVARA A IPAK NE NAMIČE.
ON DELA A NE VEZUJE SE.
KADA JE DELO OKONČANO VIŠE SE NJIME NE BAVI.
ZBOG TOGA OSTAJE UVEK U CENTRU ZBIVANJA.

3

KADA SE NIKO NE RAZMEĆE SVOJIM UMEĆEM
NEMA NI RAZLOGA ZA RASPRE MEĐU LJUDIMA.
KADA JE BLAGO DALEKO OD OČIJU
NI LOPOVI SE OKO KUĆE NE ŠUNJAJU.
KAD NISU OKRUŽENI PREDMETIMA ŽUDNJE
MIR SE USELJAVA U SRCA LJUDI.
TOME SE PRIKLANJA I UZVIŠENI ČOVEK:
ON PRAZNI LJUDSKA SRCA, A PUNI NJIHOVE STOMAKE.
ON SLABI NJIHOVU VOLJU, A JAČA NJIHOVE KOSTI.
ČINI DA ZAVLADA NEZNANJE I STANJE BEZ ŽELJA,
MOTREĆI DOBRO
DA SE ONI ŠTO ZNAJU NE USUDE DA DELAJU.
UISTINU, ON NE ČINI NIŠTA
A SVE DOLAZI NA SVOJE MESTO.

4

DAO VEČITO TEČE,
A IPAK SE U SVOM TOKU NIKADA NE PRELIVA.
ON JE KAO BEZDAN, PRETEČA SVIH STVARI.
ON UBLAŽUJE NJIHOVU ŽESTINU
I RASPETLJAVA NJIHOVU ZAMRŠENOST.
ON PRIGUŠUJE NJIHOVU BLISTAVOST
I SJEDINJUJE SE SA NJIHOVOM PRAŠINOM.
TAKO NEDOKUČIV, A IPAK TAKO STVARAN.
NE ZNAM ČIJI JE TO SIN
JER IZGLEDA DA JE STARIJI I OD SAMOG BOGA.

5

NEBO I ZEMLJA NISU DOBROSTIVI.
ZA NJIH SU LJUDI POPUT ŽRTVENIH SLAMENIH PASA.
UZVIŠENI ČOVEK NIJE DOBROSTIV.
ZA NJEGA SU LJUDI POPUT ŽRTVENIH SLAMENIH PASA.
PROSTOR IZMEĐU NEBA I ZEMLJE NALIK JE NA SVIRALU:
PRAZAN, A IPAK NE PROPADA.
KADA SE UZBURKA IZ NJEGA IZRANJA MNOŠTVO STVARI,
ALI IZLIŠNO JE GUBITI REČI NA TO.
BOLJE JE NEGOVATI ONO UNUTRA.
6
DUH DOLINE NIKADA NE UMIRE.
NAZVAN JE ŽENOM.
KAPIJA TAJNOVITOG ŽENSTVA
NAZVANA JE KOREN NEBA I ZEMLJE.
NEOMETENA,
KAO DA VEČNO ODOLEVA I DELUJE BEZ UPINJANJA.

7

NEBO JE VEČNO I ZEMLJA POSTOJANA.
TAKVI SU OTUDA ŠTO NE ŽIVE ZA SEBE.
ZATO ĆE ZANAVEK ŽIVETI.
TAKAV JE I UZVIŠENI ČOVEK.
ON NE MARI ZA SEBE I NJEGOVO SOPSTVO SE ŠIRI.
ON SE PREPUŠTA STIHIJI I TAKO SVEMU ODOLEVA.
NIJE LI TAKO: NE ŽELEĆI NIŠTA ZA SEBE POSTIŽE SVE?
8
NAJVIŠA VRLINA JE POPUT VODE.
VRLINA VODE OGLEDA SE U TOME
ŠTO BEZAZLENO KORISTI SVIM BIĆIMA.
POČIVAJUĆI TAMO GDE LJUDI NE ZALAZE
BLISKA JE DAOU.
VRLINA STANOVANJA
ZNAČI BORAVITI NA PRAVOM MESTU.
VRLINA RAZMIŠLJANJA OGLEDA SE U DUBINI.
VRLINA DAVANJA OGLEDA SE U LJUBAVI.
VRLINA GOVORA OGLEDA SE U ISTINI.
VRLINA VLADANJA OGLEDA SE U PORETKU.
VRLINA RADA OGLEDA SE U SPRETNOSTI.
VRLINA KRETANJA OGLEDA SE U TAČNOSTI.
A BESPREKORAN JE SAMO ONAJ
KOJI SE OSLOBODIO SAMOVAŽNOSTI.

9

JEDNA KAP PRELIJE ČAŠU I SVE UPROPASTI.
NOŽ KOJI SE ODVEĆ NAOŠTRI NE REŽE DUGO.
PALATU KRCATU BLAGOM NIKO NE SAČUVA.
BOGATSTVO, OTMENOST I OHOLOST JOŠ
NEODOLJIVO PRIVLAČE ZLO.
KADA KONAC DELO UKRASI,
VREME JE ZA POVLAČENJE.
TAKAV JE DAO NEBA.

10

MOŽEŠ LI NAUČITI SVOJU DUŠU DA OBUJMI JEDNO,
A DA SE NE RASPRŠI?
MOŽEŠ LI STEĆI JEDINSTVENU MOĆ,
A PRITOM ZADRŽATI BLAGOST DETETA?
MOŽE LI SE TVOJ UNUTRAŠNJI VID
PROČISTITI OD SVIH NEČISTOĆA?
MOŽEŠ LI VOLETI LJUDE I VLADATI ZEMLJOM,
A DA TE NIKO NE ZNA?
MOŽEŠ LI, KADA SE KAPIJE NEBA OTVORE I ZATVORE,
DA PRHNEŠ POPUT ŽENKE PTICE?
MOŽEŠ LI JASNOĆOM I ČISTOTOM U SEBI
PRONIKNUTI U SVE NE ČINEĆI NIŠTA?
STVARATI I HRANITI;
HRANITI, A NE POSEDOVATI;
DELATI, A NE VEZIVATI SE;
RAZVIJATI SE, A NE VLADATI;
U TOME SE KRIJE TAJNA ŽIVOTA.

11

SVAKOM TOČKU GLAVA JE SRED,
GDE TRIDESET PRE
ČKI POSTAVI SE U RED.
A PRAZAN PROSTOR MEĐU NJIMA,
ČINI DA DONOSE KORIST SVIMA.
VEŠTA RUKA GRNČARA IZ STARINE
STRPLJIVO OBLIKUJE VRČ IZ GLINE.
KAKVA JE VAJDA OD PUSTE GLINE,
AKO U NJOJ NEMA ŠUPLJINE.
ODAJE RAZNE KADA SE ČINE,
ZA PROZORE I VRATA IZVEDU SE PRAZNINE.
TAKO I PRAZNINA POSTANE ORUĐE,
JER BEZ NJE NIKO NE MOŽE DA UĐE.
ZATO, ČEGA IMA MOŽE SLUŽITI.
ALI I ČEGA NEMA ITEKAKO ĆE SVRSI POSLUŽITI.

12

PET BOJA ZASLEPE ČULO VIDA.
PET TONOVA ZAGLUŠE ČULO SLUHA.
PET ZAČINA OTUPE ČULO UKUSA.
A LJUDSKA SRCA POLUDE AKO ZA LOVINOM ODVEĆ ŽUDE.
I ZABASATI ZNAJU AKO ZA BLAGOM ODVEĆ HAJU.
OTUDA UZVIŠENI ČOVEK,
AKO VEĆ MORA DAJE VOLJU ZA NEVOLJU DA UGODI TELU.
ALI NE VERUJE OČIMA
I ZAPOSTAVLJA SVE DRUGO OSIM NUŽNOG.

13

MILOST ČOVEKA POGRUŽI, KOLIKO I STRAVA.
ČAST NEVOLJU NOSI KOLIKO I LIČNOST.
ŠTA ZNAČI:
MILOST ČOVEKA POGRUŽI KOLIKO I STRAVA?
MILOST ČOVEKA UNIZI.
KADA SE NA NJEGA SPUSTI, ON I DALJE CEPTI OD STRAHA.
U TOME JE SMISAO:
MILOST ČOVEKA POGRUZI KOLIKO I STRAVA.
ŠTA ZNAČI:
ČAST NEVOLJU NOSI KOLIKO I LIČNOST?
NEVOLJE ME SALEĆU KADA ISTIČEM SEBE.
KAD NE BIH IMAO LIČNOST
KAKVA NEVOLJA BI ME SNAŠLA?
ZATO:
KO POŠTUJE SVET U SEBI NA NJEMU JE VERA SVETA.
KO U SEBI SVET LJUBI, SVET MU SE PODAJE.

14

ZA NJIM SE OBZIRE, A NE DA SE VIDETI:
IME MU JE SEME.
OSLUŠKIVATI SE MOŽE, ALI SE NE MOŽE DOČUTI:
IME MU JE TAJNOVITO.
KO ZA NJIM POSEGNE, DOSEGNUTI GA NEĆE:
IME MU JE MALO.
TAKO NERASKIDIVO VEZANI, TO TROJE ČINE JEDNO.
JEDNO, U SVOM ZENITU NIJE SVETLOST,
NA NAJNIŽOJ TAČKI NIJE TAMA.
IZNENADA GRUNE,
A NE POREMETI RED, OVO BEZIMENO,
I TADA NANOVO URONI U NE-POSTOJANJE.
NEKI GA ZOVU BEZOBLIČNI OBLIK,
SLIKA NIŠTAVILA, TAMA HAOSA.
KAD MU HRLIŠ U SUSRET, NE NAZIREŠ MU LIKA;
KADA ZA NJIM VIJAŠ NE VIDIŠ MU LEĐA.
KO STREMI DA PRIGRLI PRADREVNI DAO
DA BI OVLADAO SADAŠNJIM TRENUTKOM
MORA POZNAVATI I DREVNI POČETAK.
A TO POSTIŽE SAMO AKO SLEDI
NEPREKINUTU NIT DAOA.

15

ISTINSKI UČITELJI IZ STARINE
DRUGOVAHU S NEVIDLJIVIM SILAMA TAJANSTVA.
TAKO DUBOKI SU BILI
DA NIKO NI UPOZNATI IH NIJE STIGAO.
I TAKO NEDOSTUPNI DA PITANJE I SAD LEBDI
BEHU LI PRIČINA ILI ZBILJA.
OPREZNI, KO PREKO ZALEĐENE REKE DA GAZE,
OBAZRIVI, KO DA IM SUSEDI NE MISLE DOBRO,
SNEBIVLJIVI, NALIK NA UČTIVE GOSTE,
NESTVARNI POPUT PAHULJICE NA DLANU,
JEDNOSTAVNI KAO NETAKNUTA PRIRODA
ŠIROKI BEHU POPUT DOLINE,
I NEDOKUČIVI KO MUTNA DUBOKA REKA.
KO MOŽE DA DOTAKNE DNO A DA NE ZAMUTI VODU
LAGANO I MIRNO KO ŠTO SU UMELI ONI?.
KO MOŽE DA PRONAĐE SMIRAK,
STRPLJIVO I POLAKO KO ŠTO SU ZNALI ONI?
KOME JE STALO DO OVAKVOG DHAO-A
NE ŽUDI ZA OBILJEM.
JER JEDINO TAKO MOŽE DA OSTANE SKROMAN,
IZBEGNE PRIVLAČNOST NOVOG
I DO SAVRŠENSTVA KRAJNJEG SE VINE.

16

UZNESI SE DO NAJVIŠE PRAZNINE!
I ZADRŽI STANJE POSVEMAŠNJEG MIRA.
DOPUSTI DA SVE STVARI POHRLE
U SUSRET JEDNA DRUGOJ.
I OSMOTRI, KAKO SVE ONE U MNOGOLIKOSTI SVOJOJ
ISTOM SE VRAĆAJU KORENU.
POVRATAK KORENU DONOSI SPOKOJ.
SPOKOJ OZNAČAVA MIRENJE SA SUDBOM.
U MIRENJU SA SUDBOM JE KLJUČ VEČNOSTI.
SAZNANJE VEČNOSTI DONOSI JASNOST.
KADA MU VEČNOST NIJE IDEAL
POSTANE ČOVEK GREŠAN I ZBUNJEN.
AKO U VEČNOSTI UTEHU TRAŽI
PRVO NEK NAUČI VLADANJE SOBOM.
VLADANJE SOBOM ISPRAVNOSTI VODI.
U ISPRAVNOSTI LEŽI PUT DO MAJSTORSTVA.
MAJSTORSTVO NASTAVLJA PUT DO NEBA.
NEBO JE SAMO KORAK DO DAOA.
DAO JE UZOR BESMRTNOG ŽIVOTA.
NA TAKVOJ STAZI NEMA ZEBNJE.

17

KADA NA PRESTO DOĐE UZVIŠENI VLADAR,
JEDVA DA KO ZNA ZA NJEGA.
MANJI OD NJEGA SE VOLE I SLAVE,
JOŠ MANJI UTERUJU STRAH U KOSTI,
DOK NAJMANJI IZAZIVAJU SVEOPŠTI PREZIR.
NE TREBA O TOME TROŠITI REČI!
KADA SE DELO PRIVEDE KRAJU,
I STVARI POTEKU SVOJIM TOKOM,
TRUDBENIK SVAKI U SEBI MISLI:
SLOBODAN SAM KO PTICA NA GRANI
.

18

KADA UGASNE VELIKI DAO
NA SCENU STUPE MORAL I DUŽNOST.
ČIM SU NA DELU UMNOST I ZNANJE
VALJA DA LAŽ
OVI KOLAJU SVETOM.
TEK KAD DO RODBINSKIH RASPRI DOĐE
BUDE SE ROĐAČKA DUŽNOST I LJUBAV.
A KADA DRŽAVI ZAPRETI RASPAD
NEKO SE SETI VERNIH SLUG
U.

19

MOŽDA SU SVETOST I ZNANJE BOLJITAK,
ALI JE BEZ NJIH VEĆI PROBITAK.
KAD SE OKANU STEGA MORALA,
POSTANU LJUDI KO DECA MALA.
GDE NEMA OBRTA I ZGRTANJA BLAGA,
RAZBEŽE SE LUPEŽI BEZ GLASA I TRAGA.
ZA POMENUTE TRI STVARI VAŽI IZREKA:
LEPO GA JE GLEDATI, NO KAKO GA JE MIRISATI?
NO VALJA SE I NEČEG DRŽATI:
VIŠE PROSTODUŠNOSTI I POŠTENJA!
A MANJE SAMOŽIVOSTI I SEBIČNIH ŽELJA!
NA STRANU UČENOST!
OVAKO KOPNI BREME PATNJI.

20

IZMEĐU ZACELO I VALJDA, KAKVA JE RAZLIKA?
IZMEĐU DOBRA I ZLA, KAKVA JE RAZLIKA?
ZAR MORAM I JA DA SE KLANJAM,
ČEMU SE SVETINA KLANJA?
OJ SAMOĆO LEDNA, BEZ KONCA, KRAJA I DNA?
SVI LJUDI SU TAKO VEDRI
KAO DA BAŠ KREĆU NA PROLEĆNO SLAVLJE,
I PO OBIČAJU SE PENJU NA ŽRTVENU KULU.
SAMO JA SE KOLEBAM, ČEKAJUĆI ZNAMENJE
,
KAO DETE KOJE JOŠ NE UME DA SE SMEJE
,
NEMIRAN, POPUT BESKUĆNIKA LUTAM.
DOK SVI LJUDI UŽIVAJU U IZOBILJU,
SAMO JA STOJIM PO STRANI.
U MENI KUCA SRCE BUDALE;
NI SAM SEBI NISAM DOVOLJNO JASAN.
SVETOVNI LJUDI SU VEDRI
,
SAMO U MENI VEDRINE NEMA.
OBIČNI LJUDI SE SNALAZE LEPO
SAMO SAM JA TAKO POMETEN,
I NEMIRAN, POPUT MORA, VEČNO UZBURKAN.
SVI LJUDI IMAJU SVOJU SVRHU,
SAMO SAM JA ZALUDAN KO PROSJAK.
ŠTA MOGU KAD NISAM ISTI KO SVI:
U ČEŽNJI ZA HRANOM VELIKE MAJKE
PRONALAZIM SMISAO CELOG ŽIVOTA.

21

SUŠTINA UVIŠENOG ŽIVOTA NADASVE SLEDI DAO.
DAO DOVRŠI SVE STVARI SRED METEŽA I TAME.
ZAPLETENE I PUNE TAJNE SU NJEGOVE SLIKE.
NEDOKUČIVO I NEZNANO POČIVA U NJEMU SEME.
OVO JE SEME ISTINSKO
NJEMU DUGUJEMO IZVESNOST.
OD PAMTIVEKA DO DANAS DA BI SAGLEDALI STVARI
NE MOŽEMO SE SNAĆI BEZ IMENA.
A, ODAKLE JA ZNAM PRIRODU STVARI?
BAŠ KROZ STVARI.

22

ŠTO JE POLOVIČNO POSTAĆE CELO.
ŠTO JE KRIVO POSTAĆE PRAVO.
ŠTO JE PRAZNO POSTAĆE PUNO.
ŠTO
JE STARO POSTAĆE NOVO.
KO IMA MALO, VALJA DA DOBIJE.
KO IMA MNOGO, VALJA DA IZGUBI.
TOGA SE DRŽI I VELIKI ČOVEK:
ČITAVOM DUŠOM OBUJ
IMA JEDNO
DAJUĆI PRIMER CELOME SVETU.
NIJE MU VAŽNA SAMOHVALA,
ZATO POSTIŽE PROSVETLJENJE.
NE ŽELI DA BUDE NEKO I NEŠTO
I ZATO NJEGOVA POJAVA ZRAČI.
NE TRAŽI ZA SEBE SVU SLAVU SVETA
ALI ZA NJIME OSTAJU DELA.
U IZVRSNOSTI NE TRAŽI SMISAO
I ZATO USPEVA DA VINE SE VISOKO.
DOISTA POŠTO SE NI S KIM NE NADMEĆE
NIKO SE S NJIM NE MOŽE NADMETATI.
OTUDA PORUKA PRAOTACA:
ŠTO JE POLOVIČNO, POSTAĆE PUNO,
ZACELO NIJE PRAZNA PRIČA.
U NJOJ JE SVA TAJNA SAVRŠENSTVA.

23

BUDI ŠTEDLJIV NA REČIMA
I SVE ĆE DOĆI NA SVOJE MESTO.
OLUJA NE TUTNJI ČITAVO JUTRO.
PROVALA OBLAKA NE TRAJE ČITAV DAN.
A KAKO NASTAJU ONI?
DELOVANJEM NEBA I ZEMLJE.
AKO NI NEBO NI ZEMLJA IZDURATI NE MOGU MNOGO:
KOLIKO TEK MOŽE ČOVEK?
ZATO AKO SI NAUMIO DA SE BAVIŠ DAOOM:
BUDI BLIZAK DAOU SA LJUDIMA KOJI IMAJU DAO,
BUDI BLIZAK ŽIVOTU SA LJUDIMA KOJI IMAJU ŽIVOT,
BUDI BLIZAK NEMAŠTINI
SA LJUDIMA KOJI ŽIVE U NEMAŠTINI.
AKO SI BLIZAK SA LJUDIMA U DAOU
LJUDI U DAOU DOČEKAĆE TE RADOSNO.
AKO SI BLIZAK SA LJUDIMA KOJI IMAJU ŽIVOT
LJUDI KOJI IMAJU ŽIVOT DOČEKAĆE TE RADOSNO.
AKO SI BLIZAK SA LJUDIMA KOJI ŽIVE U NEMAŠTINI
LJUDI KOJI ŽIVE U NEMAŠTINI DOČEKAĆE TE RADOSNO.
ALI TAMO GDE VERA NIJE JAKA GUBI SE I POVERENJE.

24

KO STOJI NA VRŠCIMA PRSTIJU,
NE STOJI ČVRSTO.
KO STOJI RAZMAKNUTIH NOGU,
NE NAPREDUJE.
KO ŽELI DA BLISTA,
DALEKO JE OD PROSVETLJENJA.
KO ŽELI DA BUDE NEKO,
NE ZRAČI SVOJOM POJAVOM.
KO ŽARKO ŽELI SVU SLAVU SVETA,
ZA SOBOM NE OSTAVLJA VELIKA DELA.
KO HVALI SAMO SVOJU MALENKOST,
NEĆE SE VINUTI DO VISINA.
U POREDENJU SA DAOOM
TAKAV ČOVEK JE POPUT KUHINJSKE SPLAČINE I GNOJAVOG ČIRA,
PA GA SE SVA STVORENJA KLONE.
ZATO: KO POSEDUJE DAO, NE PRIANJA ZA POBROJANO.

25

IMA NEŠTO SVEJEDNAKO SAVRŠENO.
PRE NO ŠTO SU NEBO I ZEMLJA ROĐENI,
VEĆ BILO JE TU: TAKO SPOJ
ENO, I SAMOTNO.
MIRUJE U OSAMI SVOJOJ, NEPROMENLJIVO.
OKRENE JEDAN KRUG, A NE NAUDI SEBI.
MOŽE SE NAZVATI MAJKOM SVETA.
NE ZNAM MU IME.
ZOVEM GA DAO.
SA MUKOM MU NADEVAJUĆI IME
NAZVAO SAM GA VELIKO.
VELIKO: ŠTO ZNAČI UVEK U POKRETU.
UVEK U POKRETU ZNAČI SEŽE U
NEDOGLED.
SEŽE U
NEDOGLED ZNAČI UVEK SE VRAĆA.
ZATO JE VELIKI DAO,
NEBO JE VELIKO,
ZEMLJA JE VELIKA,
I ČOVEK JE VELIKI.
U VASIONI POSTOJE ČETIRI VELIKA,
A JEDAN OD NJIH JE ČOVEK.
ČOVEK SE UGLEDA NA ZEMLJU.
ZEMLJA SE UGLEDA NA NEBO.
NEBO SE UGLEDA NA DAO.
DAO SE UGLEDA NA SAMOG SEBE.

26

TEŠKO JE U OSNOVI LAKOG.
MIR VLADA NEMIROM.
TOGA SE DRŽI I UZVIŠENI ČOVEK.
MOŽE DA PUTUJE ČITAVO VREME,
A DA NA ZEMLJU NE SPUSTI BREME.
NEK MU JE ČITAV SVET POD NOGAMA,
NJEMU JE DRAŽA NJEGOVA OSAMA.
OVO NE VAŽI ZA MANDARINA
KOJI SVE OLAKO NA SVETU PRIMA!
ZBOG POVRŠNOSTI TAKVE, OSNOVA STRADA
JER TAKO UZRUJAN NE MOŽE DA VLADA.

27

LUTALICA DOBAR TRAG
OVE, NE OSTAVLJA.
GOVORNIKA PRAVOG NIKO NE POBIJE.
RAČUNDŽIJA DOBAR, VIČAN JE RAČUN
ANJU U GLAVI.
A ČUVARU PRAVOM KLJUČ POTREBAN NIJE,
KAPIJU ŠTO ČUVA, NE PROĐE NI MUVA.
DOBROM POVEZAČU UŽE NIJE NUŽDA,
ČVOR ŠTO ZAVEŽE NIKO NE RAZVEŽE.
UZVIŠENI ČOVEK UVEK ZNA KAKO DA SPASI LJUDE I ZATO,
ZA NJEGA NEMA NISKIH LJUDI.
ON UVEK ZNA KAKO DA SPASI STVARI I ZATO,
ZA NJEGA NEMA NISKIH STVARI.
SMISAO JE: ŽIVETI U JASNOSTI.
TAKO SU DOBRI LJUDI UČITELJI LOŠIH
JER ZA NJIH JE I LOŠE DOBAR MATERIJAL.
KO NE VOLI SVOJE UČITELJE I NE VOLI SVOJ MATERIJAL
MA KOLIKO DA JE PAMETAN, U VELIKOJ JE ZABLUDI.
U OVOME LEŽI VELIKA TAJNA.

28

KOME JE MUŠKOST NJEGOVA ZNANA,
AL' ŽENSKOST SVOJU NEGUJE
SVEMIR PROTIČE NJEGOVIM VENAMA.
AKO SVEMIR PROTIČE NJEGOVIM VENAMA,
VEČNI ŽIVOT GA NE NAPUŠTA
I ON IZNOVA POSTAJE NALIK DETETU.
KO POZNAJE SVOJU ČISTOTU
AL' POPUSTLJIVOST SVOJU NEGUJE
UZOR JE ZA ČOVEČANSTVO.
BUDUĆI TAKO SVETAO UZOR
VEČNI ŽIVOT GA NE NAPUŠTA
I ON SE VRAĆA U NE STVORENO.
KO ZNA ŠTA JE OBRAZ NI STID MU NIJE STRAN
I TAKO POSTAJE DOLINA SVETA.
BUDUĆI DOLINA ČITAVOG SVETA
U VEČNOM ŽIVOTU NALAZI SREĆU
I VRAĆA SE JEDNOSTAVNOSTI.
KADA SE TAKVA JEDNOSTAVNOST RASKRILI
LJUDI POSTANU KORISNI.
TAKO UZVIŠENI ČOVEK POSTAJE GOSPODAR I SLUGA.
OTUDA: VELIKOM PLANU NIJE POTREBNA DORADA.

29

SVAKI POKUŠAJ DA SE OVLADA SVETOM
OSUĐEN JE NA NEUSPEH.
SVET JE DUHOVNO BIĆE
I PO LIČNOJ MERI SE UDESITI NE MOŽE.
KO SVETOM VLADA UNIŠTAVA GA,
KO ZA NJEGA PRIANJA GUBI GA.
STVARI, ČAS HRLE NAPRED, ČAS SLEDE.
PRVO SE USIJAJU, A ZATIM OHLADE.
TAMAN DOBIJU NA SNAZI, PA IZBLEDE.
JER SVE ŠTO DOŽIVI VRHUNAC, OPADNE.
STOGA UZVIŠENI ČOVEK IZBEGAVA ONO STO JE PREJAKO,
PREKOMERNO I PREVELIKO.

30

KO U DUHU ISTINSKOG DAOA POMAŽE VLADARU
SAVETUJE GA DA SE OKANE ORUŽJA I PRIMENE SILE
JER TAKVA DELA MOGU SAMO DA MU SE OBIJU O GLAVU.
GDE VOJSKE PROĐU TU TRAVA NE RASTE.
KADA ORUŽJA UTIHNU DOLAZE GODINE GLADI.
ZATO UMEŠNIK TEŽI SAMO REŠENOSTI, NIŠTA VIŠE.
ON SE UZDRŽAVA OD PRIMENE SILE.
REŠENOST BEZ RAZMETANJA
,
REŠENOST BEZ VELIČANJA
,
REŠENOST BEZ NADMENOSTI
,
REŠENOST KOJOJ JE SVAKA POMOĆ IZLIŠNA
,
REŠENOST BEZ PRIMISLI O SILI.

31

ORUŽJA UKAZUJU NA RĐAVA ZNAMENJA,
OD NJIH SE KLONE SVA STVORENJA.
ZATO, KO PREMA ISTINI DAOA PUTUJE
NE VOLI ZA NJIH NI DA ČUJE.
PLEMENITI ČOVEK, U OBIČNIM PRILIKAMA
SMATRA DA
JE ČASNO DRŽATI SE LEVO.
U RATNIM PRILIKAMA, MEĐUTIM,
ČASNO JE DRŽATI SE DESNO.
ORUŽJA BUDE ZLOKOBNE SLUTNJE,
ONA SU VESNICI STRADANJA I SMUTNJE.
ON IH KORISTI SAMO KAD NEMA DRUGOG IZBORA.
SPOKOJSTVO I MIR SU ZA NJEGA NAJVAŽNIJI
I KADA ODNOSE POBEDU, NE LIKUJE.
KO LIKUJE U STVARI SE RADUJE OPŠTEM STRADANJU.
A KO SE RADUJE OPŠTEM STRADANJU
NE MOŽE OSTVARITI SVOJE CILJEVE.
KADA SU PRILIKE DOBRE ČASNO JE DRŽATI SE LEVO.
KADA SU PRILIKE LOŠE ČASNO JE DRŽATI SE DESNO.
ZAMENIK KOMANDANTA DRŽI SE LEVO,
VRHOVNI KOMANDANT DRŽI SE DESNO.
TO ZNAČI: ON SE DRŽI LEVO
KAO ŠTO JE RED KADA SE DAJE POMEN.
MASOVNO STRADANJE
VALJA OPLAKIVATI SUZAMA SAMILOSTI.
KO JE DOBIO BITKU TREBA DA SE VLADA SMERNO
KAO DA PRISUSTVUJE DAVANJU POMENA.

32

VEČITI DAO JE NEPOJMNO PROST.
TAKO MAJUŠNOG NIKO GA NIJE KADAR ZAUZDATI.
KADA BI PRINČEVI I KRALJEVI ZNALI
DA GA PRIČUVAJU NAPRAVI NAČIN
SVE STVARI BI IM POŠLE U SUSRET.
NEBO I ZEMLJA BI SE UDRUŽILI DA IZLIJU SLATKU ROSU.
LJUDI BI SE UMERILI SAMI OD SEBE
ZATO ŠTO IM NIKO NE STOJI NAD GLAVOM.
SAMO NA POČETKU STVARANJA IMENA SU PRISUTNA.
KADA PREPLAVE POSTOJANJE
VREME JE DA IM SE STANE NA PUT.
BLAGOVREMENIM ZAUSTAVLJANJEM
IZBEGAVA SE OPASNOST.
ODNOS IZMEĐU DAOA I SVETA
MOŽE SE UPOREDITI SA PLANINSKIM POTOCIMA
I DOLINSKIM REČICAMA
ŠTO SE ULIVAJU U REKE I MORA.

33

KO POZNAJE DRUGE, BISTAR JE.
KO POZNAJE SEBE, MUDAR JE.
KO POBEDI DRUGE, SILOVIT JE.
KO POBEDI SEBE, SNAŽAN JE.
KO POTVRDI SEBE, MOĆAN JE.
KO DOVOLJAN JE SAMOM SEBI, BOGAT JE.
KO SAČUVA POLOŽAJ, TRPELJIV JE.
KO NE IZGUBI SVEST U SMRTI, I DALJE ŽIVI.

34

VELIKI DAO JE NADOŠAO,
U MAGNOVENJU JE I TU I TAMO.
SVE STVARI DUGUJU ŽIVOT NJEMU,
A ON IM JE OPET NA RASPOLOŽENJU.
ON DOVEDE DELO DO KRAJA,
ALI GA IPAK NE PRISVAJA.
ON ODEVA I HRANI SVE STVARI
A IPAK NJIMA NE GOSPODARI.
UPRAVO STOGA ŠTO JE BEZ GLASA,
IZGLEDA SITAN I MALENA STASA
OD NJEGA ZAVISE SVE STVARI,
A IPAK NJIMA NE GOSPODARI.
UPRAVO ZATO GA MUDRI NAZIVA S PRAVOM
VELIKI DAO.
ZA TIM SE POVODI I UZVIŠENI ČOVEK:
ON NIKADA NE VELIČA SEBE,
ZATO POSTIŽE VELIKO DELO.

35

KO PRIGRLI VELIKI PRVOTNI LIK,
SMEŠI MU SE CEO SVET.
ON MU DOLAZI, NENARUŠEN:
U SKLADU, MIRU I BLAŽENSTVU.
MUZIKA I ČAR UČINE
DA I LUTALICA NA TREN ZASTANE.
DAO IZLAZI IZ USTA BLAG I BEZ UKUSA.
TRAŽIŠ GA, A NE NALAZIŠ NIŠTA.
OSLUŠKUJEŠ GA A NE ČUJEŠ NIŠTA.
SA NJIM SE USKLADIŠ I NEMAŠ CILJ.

36

ONO ŠTO TREBA DA SE SABLJE
NAJPR
E MORA DA SE RAZVIJE.
ONO ŠTO TREBA DA SE RAZBLAŽI
NAJPR
E MORA DA SE OSNAŽI.
ONO ŠTO TREBA DA ODE SA SVETA
NAJPR
E MORA DA SE RASCVETA.
AKO OD NEKOGA UZETI ŽELIŠ
MORAŠ OD SRCA DA MU DELIŠ.
OVO SE ZOVE RAZUMEVANJE NEVIDLJIVOG.
MEKO NA KRAJU NADMAŠI TVRDO.
SLABO NA KRAJU NADMAŠI JAKO.
I KAO ŠTO RIBA SA POVRŠINE
BEZ TRAGA ŠMUGNE U MUTNE DUBINE
OBIČNOM PUKU SE NIKAD NE RAZDANI
NA KOJI NAČIN SE ZEMLJA HRANI.

37

DAO NE ČINI NIŠTA U BESKRAJU,
A IPAK SVE STVARI PRIVEDE KRAJU.
EH, DA PRINČEVI I KRALJEVI ZNAJU
NA KOJI NAČIN DA GA SAČUVAJU
SVE BI SE STVARI IONAKO
U OBLIK SAME DOVELE LAKO.
LEPOTA OBLIKA UKRASI SVET,
AL' SOBOM NOSI ŽELJA SIJASET.
UČINITI VALJA DA ŽELJE UMINU,
U NEISKAZANE ČISTOTE ČINU.
ČISTOTA TA NEISKAZANA,
SVE ČEŽNJE I ŽELJE PUSTE SLAMA.
STANJE BEZ ŽELJA DONOSI MIR,
I SAM OD SEBE SE ISPRAVLJA SVEMIR.


 
 
 
____________________________________________________
 

4 коментара:

Анониман је рекао...

Hvala od srca.

L2 је рекао...

Nema na čemu.

Nemanja је рекао...

Zdravo. Da li imate kompletnu knjigu prevedenu, svih 81 poglavlja?

L2 је рекао...


Evo vam pdf.

https://kupdf.net/download/lao-tse-tao-te-djing-knjiga-smisla-i-zivotapdf_5a095cbce2b6f51307939c90_pdf

pozdrav

Постави коментар