30. 3. 2012.

Bertold Breht, odlomci“Kad bi ajkule bile ljudi”, upitala je mala gazdaričina kćer gospodina Kejnera, “da li bi bile bolje prema malim ribama?” “Naravno”, reče on. “Kad bi ajkule bile ljudi, imale bi velike kutije u moru u kojima bi živele male ribe. U ovim habitatima bi držale sve vrste hrane – i biljke i životinje. Starale bi se da kutije uvek imaju svežu vodu, i uopšte bi pazile na sve sanitarne mere. Ako bi, na primer, neka ribica povredila svoja peraja, odmah bi bila zbrinuta, kako ajkule ne bi bile lišene nje zbog prerane smrti.
      Da male ribe ne bi bile utučene, bili bi održavani veliki podvodni festivali, jer srećne ribe imaju bolji ukus od nego tužne. U školama bi ribice učile kako da uplivaju u čeljusti ajkule. Učile bi geografiju, na primer, tako da kada velike ajkule odlutaju negde, umeju da ih pronađu.
Najvažnije bi bilo, naravno, moralno obrazovanje ribica. Učile bi da je Najveća i Najlepša stvar za ribicu da se žrtvuje radosno i da mora verovati u ajkule, posebno kada joj obećavaju svetlu budućnost. Malim ribama bi se govorilo da se do ovakve budućnosti može stići samo ako nauče da budu poslušne. I nadasve, morale bi da se čuvaju svih osnovnih, materijalističkih, egoističkih i marksističkih frakcija, i da odmah prijave ajkulama ako neke od njih počnu da manifestuju takve tendencije. Kad bi ajkule bile ljudi, naravno, vodile bi ratove međusobno radi osvajanja stranih kutija sa ribicama i stranih ribica. Pustile bi svoje ribice da ratuju za njih. Učile bi strane ribice da postoje ogromne razlike između njih i ribica drugih ajkula. Male ribe, tvrdile bi, su glupe, ali ćute na različitim jezicima i stoga se ne mogu razumeti međusobno. Svaka ribica koja ubije nekoliko neprijateljskih ribica u borbi – malih stranih riba, glupih na različitim jezicima – dobile bi malu medalju od morske trave koju bi zakačile na grudi i bile nagrađene titulom “heroj”.
      Kad bi ajkule bile ljudi, naravno, imale bi umetnost. Bilo bi izložbi predivnih slika čeljusti ajkula u slavnim bojama. Pozorišta na morskom dnu bi prikazivala ribice heroje kako ponosno uplivavaju u čeljusti akjule uz melodičnu muziku koja draži njihove uši i velike misli koje uspavljuju njihova čula.
Čak bi postojala i religija kad bi ajkule bile ljudi. Propovedali bi da ribice počinju da žive tek kada dospeju u stomake ajkula. Štaviše, ako ajkule ikada postanu ljudi, ne bi sve ribice bile ravnopravne kao što su sad. Nekim bi bili dati položaji, bile bi postavljene iznad drugih. Onim značajnijim bi bilo dopušteno da proždiru manje. Ovo bi sigrno bilo na zadovoljstvo ajkula, koje bi za sebe onda imale veće primerke. Značajnije ribice bi bile odgovorne za čuvanje reda među ostalim: postale bi profesori, oficiri, graditelji kutija za ribice, itd. Ukratko, more bi postalo civilizovano tek kada bi ajkule bile ljudi.”
       ” Kada je vedro i kada sija Mesec, noću, na svakoj vodenoj površini možete videti njegovu sliku. Koliko samo vodenih površina postoji? I na svakoj od njih vidi se Mesec. Slika originala. Uvek je to njegova projekcija, uvek je to on. Hiljade i hiljade Meseca na hiljadama i hiljadama vodenih površina. Sve je to jedan jedini Mesec. On je izvor svih svojih slika. Kada svane dan, sve te slike nestanu, ali Mesec još uvek postoji. Tako je i sa nama. Svi smo mi slike Boga. Kada nas nestane, Bog još uvek postoji. On je izvor života, on je ono što smo mi stvarno. Svaka Mesečeva slika je u potpunosti odraz Meseca, kao što je čovek odraz Boga. I kao što se Mesec može razdeliti na beskonačno mnogo svojih slika, a da mu to uopšte ne smeta, tako i Bog, koji je izvor života, može to da učini. I sve se uvek vraća svom izvoru. Tada sva osećanja nestaju i ostaje samo postojanje. Ali Bogu se ponekad ne sviđa taj oblik, kada ništa ne može da oseti zato se projektuje u oblik u kome to može.”
Kada bi ajkule bile ljudi 


                                        ______________________________________- Niko te ne može puno popraviti, ako sam sebe ne popraviš.
- Inteligencija nije u tome da ne pravimo greške, već da što pre uvidimo kako da ih pretvorimo u nešto dobro.
- Nemojte se toliko plašiti smrti, koliko neodgovarajućeg života.
- Nikada ne veruj onome koji o svakome govori dobro.
- Ko se bori, taj može i izgubiti; ali ko se ne bori, taj je već izgubio.
- Svi jure za srećom, a niko ne vidi da je sreća odmah iza njih.
- Šta je provaljivanje u banku, u odnosu na osnivanje banke?
- Niko vam ne može usaditi osećanje manje vrednosti bez vašeg pristanka.
- Ko je protiv politike, ustvari je za politiku koja se provodi nad njim.
- Nemojte se truditi da samo vi budete dobri, već da i svet što ga iza sebe ostavljate postane dobar.
- Pisci ne mogu da pišu onoliko brzo koliko brzo vlade mogu da zapodevaju ratove: jer pisanje zahteva razmišljanje.
- Dobroj zemlji nisu potrebne vrline, svi tamo mogu biti sasvim prosečni, osrednje pameti, pa, ako hoćete, i kukavice.
- Podmitljivost je kod ljudi isto što i milosrđe kod dragog Boga. Podmitljivost je naša jedina nada. Dok je nje, ima i blagih presuda, pa se i nevin ponekad izvuče na sudu.
- Kažu da su, naravno, hteli da zvona zvone za pogreb, ali ispostavilo se da su sve crkve razrušene paljbom po njegovoj zapovesti, tako da siromah vojskovođa neće čuti zvona kad ga budu spuštali u grob.

________________________________________


Нема коментара:

Постави коментар