29. 8. 2019.

Antony de Mello, Buđenje- skriveni programi( deo iz Buđenja )

40. Skriveni programi


     Mark Tven se odlično izrazio kada je napisao: "Bilo je toliko hladno da smo preživeli samo zahvaljujući tome što termometar nije bio dva santimetra duži." Mi zaista umiremo zamrznuti zbog reči. Nije važna hladnoća na polju, već termometar. Nije važna stvarnost, već ono što govorimo sami sebi u pogledu stvarnosti.

      Jedan duhovni učitelj pokušavao je da objasni grupi ljudi način na koji ljudska bića reaguju na reči, da se ljudi hrane rečima umesto realnošću.

       Jedan od tih ljudi je ustao i protestovao, rekavši: "Ne slažem se sa mišljenjem da reči imaju toliki efekat na nas." Učitelj mu je odgovorio: "Sedi, kurvin sine." Čovek je pobesneo i rekao: "Ti sebe smatraš prosvetljenim, sma traš sebe učiteljem, a trebalo bi da se stidiš." Učitelj je na to odgovorio: "Oprosti mi, malo sam se zaneo. Nisam hteo." Čovek se smirio, a onda je učitelj rekao: "Dovoljne su bile dve reči da izazovu oluju u tebi, a samo još nekoliko reči da te smire." Reči, reči, reči - kako mogu da nas zarobe kada se ne upotrebljavaju pravilno!

      Postoji razlika između saznanja i svesnosti, između informacije i svesnosti. Rekao sam vam da se ne može naneti zlo svesnošću. Međutim, može se naneti zlo sa znanjem ili informacijom, kada se zna nešto što je zlo.

     "Oče, oprosti im, jer oni ne znaju šta čine." Ja bih to ovako preveo: "Nisu svesni šta čine." Da su ti ljudi bili svesni činjenice da na krst raspinju našeg Spasitelja, nikada to ne bi učinili. Ili: "Doći će dan kada će proganjati vas, misleći da time služe Bogu." Nisu svesni. Potpuno su u vlasti saznanja i informacije.

    Toma Akvinski je to dobro objasnio, rekavši: "Kad neko zgreši, to uvek čini zamaskiravši greh dobrim delom."

     Takvi ljudi oslepljuju sami sebe - vide nešto kao do bro, čak i kada znaju da je zlo, a u stvari samo traže izgovor.

     Jedna žena mi je izložila dve situacije za koje je sma trala da je u njima teško biti svestan. Radila je u jednoj uslužnoj agenciji gde su mnogi ljudi stajali u redu i mnogi telefoni zvonili; bila je sama i osećala se neprekidno uz nemirenom od strane gomile nervoznih i besnih ljudi. Bilo joj je krajnje teško da ostane vedra i spokojna. Druga situacija je bila kada je vozila kroz saobraćajnu gužvu, praćena bukom sirena i psovkama vozača. Pitala me je da li će se, pre ili kasnije, ta njena nervoza smanjiti ili iščeznuti, da bi se najzad malo opustila, našla neki mir.

      Da li ste uočili šta je njen cilj, ka čemu je usmerena? Spokojstvo. Usmerena je ka miru i spokojstvu. U suštini, govorila je: "Ako nisam spokojna, ne mogu biti srećna." Da li vam je ikada palo na pamet da se može biti srećan čak i kada smo napeti?

     Pre prosvetljenja bio sam depresivan, posle prosvetljenja i dalje sam depresivan. Ne treba praviti cilj od spokojstva, opuštenosti, ili pojačane senzibilnosti. Jeste li ikada čuli za osobe koje postanu napete pokušavajući da se opuste? Ako ste napeti, jednostavno treba da posmatrate sopstvenu napetost. Nikada nećete shvatiti sami sebe ako pokušavate da se promenite. Što više nastojimo da se promenimo, utoliko je gore.

     Potrebno je da razvijete svesnost, i zato postanite svesni telefona koji zvoni; postanite svesni svojih tankih nerava; postanite svesni volana svog automobila. Drugim rečima, suočite se sa stvarnošću i pustite da se tenzija ili spokojstvo bave sami sobom. U suštini, to ćete i morati da učinite, jer ćete biti suviše zauzeti činjenicom da stu pate u dodir sa stvarnošću. Korak po korak, pustite da se događa šta god se događa. Prava promena pokazaće se u trenutku koji ne određuje vaš ego, već stvarnost. Svesnost dozvoljava stvarnosti da vas promeni.

     U svesnosti se menjamo, ali treba proživeti to is kustvo. Za sada, vi mi verujete na reč. Možda čak imate u vidu neki plan da postanete svesni. Vaš ego, sa svojom sposobnošću, nastoji da vas pogura ka svesnosti. Pripazi te! Suočićete se sa otporima, biće problema. Kada čovek brine da uvek bude svestan, onda se može uočiti ta lagana zabrinutost. Hoćemo da budemo budni, da otkrijemo da li smo zaista budni ili nismo. Ali to je deo asketizma, a ne svesnosti. Čudno zvuči, u jednoj kulturi, u kojoj smo trenirani da postignemo neke ciljeve, ali u stvarnosti nema cilja koji treba postići, jer smo već stigli.

    Japanci su lepo izrazili ovu ideju: "Onog dana kada prestaneš da putuješ, tada si stigao."
Ovakav bi trebalo da bude vaš stav: "Hoću da budem svestan, hoću da stupim u dodir sa svim što postoji i da dopustim da se desi šta god da se desi; ako sam budan, dobro je; ako sam uspavan, i to je dobro."

      U trenutku kada se svesnost postavi kao cilj i po kušava da se dostigne, reč je, u stvari, u veličanju vašeg ega, u unapređivanju vašeg lažnog "ja". Čovek hoće da doživi onaj lepi osećaj da je uspeo. Kada stvarno budete "uspeli", to nećete znati. Vaša leva ruka neće znati šta radi vaša desna ruka. "Gospode, kada smo to učinili? Ni smo bili svesni." Milosrđe nikada nije tako lepo kao kada je čovek nesvestan da čini milosrđe. "Hoćeš da kažeš da sam ti pomogao? Ja sam se u suštini lepo zabavljao, samo sam igrao svoj ples. Ako sam ti pomogao, odlično. Čes titam ti, ali ja nisam nimalo zaslužan za to."

     Kada se stigne do te tačke da smo svesni, bićemo sve manje obuzeti etiketama kao što su "budan" ili "us pavan". Jedna od teškoća koje se ovde javljaju je što želim da izazovem samo vašu radoznalost, ali ne i vašu duhovnu pohlepu. Probudimo se, biće čudesno. Posle nekog vre mena, to neće više imati nikakvog značaja - svesni smo, jer živimo. Nesvesni život nije dostojan da bude proživ ljen. I pustićete da se bol i patnja bave sami sobom.

     Što više težimo da se promenimo, utoliko se sve može još više pogoršati. Da li to znači da je prihvatljiv određen nivo pasivnosti? Da - jer što se više opiremo nečemu, daje mu se veća moć. Mislim da je to značenje Isusovih reci: "Kada te neko ošamari po desnom obrazu, okreni mu levi."
      Što se više borimo sa demonima, dajemo im sve veću moć. To je istočnjački način razmišljanja. Međutim, ako se ide napred sa neprijateljem, on biva pobeđen.

      Kako se treba suočiti sa zlom? Ne boreći se protiv njega, već shvatajući šta je. Kada jednom bude shvaćeno, zlo iščezava. Kako se pristupa mraku? Ne pesnicama. Met lom se ne može izbaciti mrak iz sobe - uključi se svet;o. Što se više borimo protiv mraka, on postaje sve stvarniji, a mi sve iscrpljeniji. Ali kada se uključi svetlo svesnosti, mrak nestaje.

      Uzmimo da je ovo parče papira ček na milion dolara. Ah, moram ga se odreći, kaže se u Jevanđelju. Moram ga se odreći, ako hoću da zaslužim večni život. Hoćemo, znači, da materijalnu pohlepu zamenimo duhovnom? Pre thodno si imao jedan svetovni ego, a sad imaš duhovni ego. Ali to je uvek ego, samo rafiniraniji, kojima je teže upravljati. Kada se odreknete nečega, ostajete vezani za to. Međutim, umesto da se odreknem, mogu da pogledam ovaj papir i kažem: "Ej, pa ovo nije ček na milion dolara, ovo je samo parče papira!" Tada nema ničega protiv čega bih se borio, ništa čega bih morao da se odreknem.

izvor

Нема коментара:

Постави коментар