23. 3. 2015.

Andrej Voznesenski Ja pišem pesme nogama. Ne plašim se dvosmislenosti te rečenice. Ja iskoračujem stihove, ili, tačnije, oni iskoračuju mene. Za vreme hodanja osećam gotovo opipom, podsvešću, ritam ulica, uznemirenost srca, sveta ili šume. Od Stremjane do Lavrušinske napisala se Parabolična balada.MIKELANĐELOVA MOLITVA

Bože, ta zar ja nisam tvoje stabaoce?
Zašto si me prepustio rulji?
Bože, šta sam ti učinio?
Moj bože, šta ti nisam učinio?

* * *

GORSKI MANASTIR

Voda i kamen.
Voda i hleb.
Spavaju s nogama uvis
Boris i Gleb.

S ukusom nane
voda jutarnja -
ukus bogorodice
i srebra!

Plus ukus slobode
bez suvišnih očiju
Ne reč Božja -
već prirode glas.

Zid i sloboda.
Voda i plot.
A umesto soli -
visibaba prstovet.
* * *

Na leđa je bubamara
legla i smeđi trbuščić gladi
ko crvena šoljica s mnogo šara
napunjena čajem što se hladi.

Da li umire ili se šali?

Ali prema nebu baš kao para od čaja
duša njena juri, juri od očaja.

* * *

Beli Ahmadulinoj

Smešiti se dalje, da, to treba znati
kada je najbolje ustati od stola,
kad pred nama stoje samo prazni sati
u tome životu glupome do bola.
Trebalo bi znati, ma koliko stoji,
sačuvati ponos, onaj što preosta,
i usprkos svemu, prijatelji moji,
zauvek otići, znati da je dosta.
Pred sudbinom svojom koja sve ti uze,
kad već ništa nemaš, kada sve si dao,
trebalo bi znati skriti svoje suze.
No ja, srce moje, ja to nisam znao.
Zato treba znati napustiti sto
kad je ljubav tvoja davno pojedena,
ravnodušna lica skriti svoju bol,
zauvek otići tiho kao sena.
I usnama treba reći da se smeju
iza maske jada, i stisnuti zube,
a krikovi mržnje u tebi da gnjiju,
te poslednje reči onih koji ljube.
Treba znati mirno otići na kraju,
ušutkati srce što već umrlo je,
sačuvati obraz ko neki što znaju,
dok još nije pao.
Trebalo je znati,
suviše te volim, ja to nisam znao.

(1924)
_______________________________

ORIGINAL
ANTI SVETOVI

БАЛЛАДА-ДИССЕРТАЦИЯ


Вчера мой доктор произнес:
"Талант в вас, может, и возможен,
но ваш паяльник обморожен,
не суйтесь из дому в мороз".
О нос!..
Неотвратимы, как часы,
у нас, у вас, у капуцинов,
по всем
законам
медицины
торжественно растут носы!
Они растут среди ночи
у всех сограждан знаменитых,
у сторожей,
у замминистров,
сопя бессонно, как сычи.
Они прохладны и косы,
их бьют боксеры,
щемят двери,
но в скважины, подобно дрели,
соседок ввинчены носы!
(Их роль с мистической тревогой
интуитивно чуял Гоголь.)
Мой друг Букашкин пьяны были,
им снился сон:
подобно шпилю,
сбивая люстры и тазы,
пронзая потолки разбуженные,
над ним
рос
нос,
как чеки в булочной,
нанизывая этажи!
"К чему б?" - гадал он поутру,
сказал я: "К Страшному Суду.
К ревизии кредитных дел!"
30-го Букашкин сел.
О, вечный двигатель носов!
Носы длиннее - жизнь короче.
На бледных лицах среди ночи,
как коршун или же насос,
нас всех высасывает нос,
и, говорят, у эскимосов
есть поцелуй посредством носа ...
но это нам не привилось.


Plus ukus slobode
bez suvišnih očiju
Ne reč Božja -
već prirode glas.

Zid i sloboda.
Voda i plot.
A umesto soli -
visibaba prstovet.

____________

I PREVOD

BALADA-DISERTACIJA


Ovako mi doktor juče kaza:
„Vaš je talenat možda donekle izražen,
ali pajser Vam je nesumnjivo smražen,
ne izlazite iz kuće za vreme mraza.“
A, nos!..
Nepokolebljivošću kakvu vreme ima,
nama, vama, probošcima,po svim
          zakonima
                 medicine

svečano rastu nosine !
Usred noći, poput srčka ,
oni rastu s zvukom huka
   stražarima,

            glodurima
svim viđenim građanima .
Prohladni su i nakrivljeni ,
vrata ih štipaju ,
              bokseri biju ,


u špijunke slično viju ,
nosevi komšinica su ušrafljena !
( Njihov značaj, u mistici dubokoj
intuitivno je osećao Gogolj )

Moj drug Bukaškin pijan je bio,

sanjao je :
            Ko pravo šilo

rušeći lustere i korita ,
bušeći usnule tavanice poput mača,
nad njim je

           raslo
              nozdrveo
               ko hleb ispod sača

 I nizalo sprat nakon sprata !
" Znak čega ? " - Pitao se sutra ,
Ja rekoh : " Strašnoga suda .
Revizije platnih postupaka ! "
Od 30-tog je Bukaškin iza rešetaka .
O bespočetni pokretaču noseva !
Što je nos duži - život je kraći .
Na bledom licu usred noći ,
ko jastreb ili pak poput creva ,
čoveka isisava nos, i on čili ,
i kažu da kod Eskima
postoji poljubac nosevima ...
no mi to nismo prihvatili .


izvor


____________

 II PREVOD
Balada-Disertacija

Nos raste u toku celog života
(iz naučnih izvora)

Juče je moj doktor rekao:
"Talenat je u vama, možda, i moguć,
ali vaš aparat za lemljenje je smrznut,
ne izlazite iz kuće kad je mraz."
O, nos!

Neminovno, kao sat,
kod nas, kod vas, kod kaluđera
po svim
zakonima
medicine
svečano rastu nosevi!

Oni rastu usred noći
kod svih sugrađana znamenitih,
kod čuvara,
kod zamenika ministara,
mumlajući neispavano, kao ćukovi,
oni su prohladni i nakrivi,
njih tuku bokseri,
pričepljuju vrata,
ali u ključaonicama, slično bušilici
zašrafljeni su nosevi komšinica!

(Njihovu ulogu sa mističnim nemirom
instinktivno je osećao Gogolj.)

Moj prijatelj Bukaškin pijan je bio,
on je sanjao
slično šiljku,
obarajući lustere i lavore,
probadajući probudjene tavanice,
nad njima je
rastao
nos,
kao hlebovi u pekari,
nižući spratove!

"Zbog čega bi?" - nagađao je on izjutra.
Rekao sam: "Na strašni sud.
Na reviziju kreditnih poslova!"
30-og je Bukaškin uhapšen.

O večni pokretaču noseva!
Nosevi su duži ' život je kraći.
Na bledim licima u noć,
kao jastreb ili šmrk,
sve nas isisava nos,

priča se, kod Eskima
postoji poljubac pomoću nosa...

Ali to se kod nas nije primilo... 

Нема коментара:

Постави коментар